Dzień: <span>19 listopada 2018</span>

Utrzymanie porządku i czystości na terenach i w budynkach.

19/11/2018

Utrzymanie w należytym stanie technicznym kominów i urządzeń kominowych.

19/11/2018

Usługi w zakresie ochrony fizycznej targowisk.

19/11/2018