Dzień: <span>16 marca 2018</span>

Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i węzła cieplnego przy ul. Siarczanej 6A

16/03/2018

Prace budowlane – rewitalizacja ul. Siarczana 6A

16/03/2018

Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i węzła cieplnego przy ul. Rybieńskiej 21

16/03/2018

Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i węzła cieplnego przy ul. Józefowskiej 4

16/03/2018

Prace budowlane – rewitalizacja ul. Rybieńska 21

16/03/2018

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Docieplenie stropu strychowego, dostosowanie istniejącego pomieszczenia na węzeł cieplny, remont wraz z malowaniem klatki schodowej, wykonanie izolacji pionowej ław fundamentowych, zagospodarowanie i rewitalizacja przyległego terenu oraz wykonanie instalacji zbiorczej anteny telewizyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Rybieńskiej 21 w Warszawie. – Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy. nr sprawy: ZGN-P-10/18 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. […]