Dzień: <span>28 lutego 2017</span>

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE PRZY UL. BARDOWSKIEGO/SKORPIONA

28/02/2017

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na okres 3 lat

28/02/2017