Dzień: <span>1 grudnia 2016</span>

Wykonywanie usług w zakresie likwidacji zagrożeń epidemiologicznych

1/12/2016

Utrzymanie w należytym stanie technicznym kominów i urządzeń kominowych

1/12/2016

Usługi w zakresie ochrony fizycznej targowisk

1/12/2016