Kategoria: Zamówienia Publiczne

Usługi kominiarskie.

18/11/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Utrzymanie w należytym stanie technicznym kominów i urządzeń kominowych oraz przewodów wentylacyjnych w budynkach na terenie administrowanym przez Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie. nr sprawy: ZGN-P- 23/19 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa tel. (22)679-99-59,679-41-76 fax (22)679-99-59 Godziny pracy Zakładu: Poniedziałek i czwartek:  900– […]

Wywóz nieczystości płynnych.

18/11/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wywóz odpadów komunalnych płynnych ze zbiorników budynków mieszkalnych i targowisk znajdujących się na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, ul. Gościeradowska  5. nr sprawy: ZGN-P- 21/19 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa tel. (22)679-99-59,679-41-76 fax (22)679-99-59 Godziny pracy Zakładu: Poniedziałek i czwartek:  900– 1700 Wtorek, […]

Ochrona fizyczna targowisk.

18/11/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi w zakresie ochrony fizycznej targowisk przy ul. Rembielińskiej 7A i Krasnobrodzkiej 7 należących do ZGN przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie. nr sprawy: ZGN-P-22/19 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa tel. (22)679-99-59,679-41-76 fax (22)679-99-59 Godziny pracy Zakładu: Poniedziałek i czwartek:  900– 1700 Wtorek, środa i piątek :   700– 1500 Adres strony […]

Wykonanie oświetlenia terenu.

25/09/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie oświetlenia terenu na podstawie zadań określonych w budżecie partycypacyjnym m.st. Warszawy pod tytułami: 1)     – Oświetlenie dojścia do przystanku Kołowa z Borzymowskiej i Gościeradowskiej 2)     – Latarnie dla „Pekinu” – oświetlamy Rembielińską” nr sprawy: ZGN-P-19/19 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa tel. (22)576-23-35,576-23-51 fax (22)576-23-60 Godziny pracy Zakładu: Poniedziałek […]

Inwentaryzacja techniczna budynków.

23/05/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonania prac polegających na wykonaniu dokumentacji odtworzeniowej w formie inwentaryzacji technicznej dla 18 budynków administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. nr sprawy: ZGN-P-18/19 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa tel. (22)576-23-35,576-23-51 fax (22)576-23-60 Godziny pracy Zakładu: Poniedziałek i czwartek:  900– 1700 Wtorek, środa i piątek :   […]