Kategoria: Zamówienia Publiczne – Archiwum

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

21/03/2017

Budowa węzła cieplnego wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny przy ul. Tykocińskiej 26

8/02/2017

Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i węzła cieplnego przy ul. P. Skargi 6

8/02/2017

Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i węzła cieplnego przy ul. Gościeradowskiej 15

8/02/2017