Kategoria: Ogłoszenia

Nabór na stanowisko – ds. informatyki

15/11/2019

    Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki.  Wymagania niezbędne dotyczące doświadczenia zawodowego oraz główne zadania: 1)      wiedza z obszaru technologii baz danych, 2)      znajomość zagadnień z zakresu systemów finansowo-księgowych, 3)      prowadzenie strony internetowej jednostki, 4)      zarządzanie systemami informatycznymi jednostki w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego dostępu do zasobów, 5)      ochrona systemów i danych, […]

Wykaz pustostanów lokali użytkowych (bez garaży) – na dzień 31.10.2019 r.

12/11/2019

LP Adres lokalu Pow. podstawowa m2. Pow. dodatkowa m2. Usytuowanie Wyposażenie w media Pustostan od dnia Możliwość wykorzystania lokalu na żłobek, klub dziecięcy lub dla dziennych opiekunów   TAK/NIE Uwagi (z ilu pomieszczeń składa się lokal, zakres remontu, na liście konkursowej, wyłączony Uchwałą Zarządu, roszczenia byłych właścicieli, poprzednia branża, itp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lokale handlowo-usługowe […]

Konkurs na najem lokali użytkowych – rozstrzygnięcie

31/10/2019

INFORMACJA o wynikach konkursu na wynajem 4  lokali użytkowych położonych w Warszawie przy:  ul. Michała Ossowskiego 9, ul.Barkocińskiej 2a, ul. Radzymińskiej 128  i ul. św.Wincentego 18, który został rozstrzygnięty w dniu 17.10.2019 r.   Zgodnie z § 13 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali […]

Wykaz lokali użytkowych i miejsc postojowych.

23/10/2019

                          Załącznik                             do Uchwały nr  540/19               Zarządu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy                                                                                                                                                                                             z dnia 16.10.2019 r. Wykaz lokali użytkowych i miejsc postojowych  w garażu przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat Adres, oznaczenie nieruchomości   Pow. użytkowa Opis  lokalu Wysokość opłat z tytułu najmu miesięcznie  (netto) Przeznaczenie Termin wnoszenia opłat   Smoleńska 94 dz. ew. nr 24 obręb […]

WYKAZ Nr ZGN/4/2019

11/10/2019

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.  ( t. j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204) podaje się do publicznej wiadomości,  że przeznacza się do wydzierżawienia  na okres do 3 lat  n/w nieruchomość położoną na terenie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy Adres nieruchomości ul. Gościeradowska  w Warszawie oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów   część dz. ew.  nr 39 w  obrębie  4-10-04   […]