Autor: <span class="vcard">ZGN</span>

WYKAZ Nr ZGN/4/2019

11/10/2019

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.  ( t. j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204) podaje się do publicznej wiadomości,  że przeznacza się do wydzierżawienia  na okres do 3 lat  n/w nieruchomość położoną na terenie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy Adres nieruchomości ul. Gościeradowska  w Warszawie oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów   część dz. ew.  nr 39 w  obrębie  4-10-04   […]

Wykaz pustostanów lokali użytkowych (bez garaży) – na dzień 30.09.2019r.

9/10/2019

LP Adres lokalu Pow. podstawowa m2. Pow. dodatkowa m2. Usytuowanie Wyposażenie w media Pustostan od dnia Możliwość wykorzystania lokalu na żłobek, klub dziecięcy lub dla dziennych opiekunów   TAK/NIE Uwagi (z ilu pomieszczeń składa się lokal, zakres remontu, na liście konkursowej, wyłączony Uchwałą Zarządu, roszczenia byłych właścicieli, poprzednia branża, itp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lokale handlowo-usługowe […]

Konkurs na wynajem lokali użytkowych.

26/09/2019

BURMISTRZ  DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ogłasza konkurs na wynajem n/w lokali użytkowych:               1) lokal użytkowy (U-1) w budynku przy ul. Michała Ossowskiego 9 powierzchnia  lokalu       –    40,61 m2 usytuowanie                    –    parter w budynku mieszkalnym, wejście od ulicy wyposażenie                   –    instalacja  elektryczna, wod-kan, co, ccw stan techniczny lokalu    –    dobry przeznaczenie lokalu      –     biuro, handel (wyklucza się handel […]

Wykonanie oświetlenia terenu.

25/09/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie oświetlenia terenu na podstawie zadań określonych w budżecie partycypacyjnym m.st. Warszawy pod tytułami: 1)     – Oświetlenie dojścia do przystanku Kołowa z Borzymowskiej i Gościeradowskiej 2)     – Latarnie dla „Pekinu” – oświetlamy Rembielińską” nr sprawy: ZGN-P-19/19 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa tel. (22)576-23-35,576-23-51 fax (22)576-23-60 Godziny pracy Zakładu: Poniedziałek […]

Uchwała Nr 454 Zarządu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

10/09/2019