Dzień: 14 marca 2019

Wykonanie siłowni plenerowej.

14/03/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie siłowni plenerowej na działce nr 37 z obrębu 4-10-04 w rejonie ulicy Gościeradowskiej 19 i 21 w Warszawie zgodnie z projektem nr 1192  pt.: ”Przechodniu, ćwicz z nami – siłownia plenerowa” edycji 2019 Budżetu Partycypacyjnego  w systemie projekt i wykonanie. nr sprawy: ZGN-P-11/19   Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa tel. (22)576-23-35,576-23-51 fax (22)576-23-60 […]