Miesiąc: Luty 2019

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

18/02/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w zakresie: Budowy instalacji c.o. c.c.w., węzła cieplnego w zakresie technologii, automatyki i elektryki, adaptacja pomieszczenia piwnicznego na węzeł cieplny dla 5 budynków mieszkalnych przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 w Warszawie – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” nr sprawy: ZGN-P-2/19 […]

Konkurs ofert na dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Ks. Ziemowita 36.

12/02/2019